Organik Tarım

Ders İçerikleri

Organik Tarım Programına Ait Derslerin İçerikleri Aşağıdaki Gibidir.

 

1. Yarıyıl Dersleri

 

Botanik

Hücre, Hücrenin Kimyasal Yapısı ve Ergastik Maddeler,  Hücre Çeperi ve Çeperle İlgili Yapılar, Hücre Bölünmesi, Bitki Dokuları, Bitkilerin Vejetatif ve Generatif Organları,  Bitkilerde Beslenme ve Metabolik Olaylar, Büyüme-Gelişme ve Hareket Olayları, Bitki Genetiği, Bitkilerin Ekolojik Özellikleri, Bitkilerin İsimlendirilmesi ve Sınıflandırılması

 

Genetik

Genetiğe Giriş, Kalıtımın Sitolojik Esasları, Kalıtım ve Kalıtım Şekilleri, Cinsiyet ve Cinsiyete Bağlı Karakterler, Gen Bağlılığı ve Parça Değişimi, Populasyon Genetiği,

Mutasyonlar, Genetik Mühendisliği

 

Bilgisayar

Temel Bilgisayar Kavramları, Bilgisayar Kullanımı, Kelime İşlemci (Word), Tablo Grafik Programı (Excel), Sunu (Powerpoint), Bilgi Ağları Kullanma (Internet, E-Mail, Web Sayfası)

 

Matematik

Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri, Geometri

 

Türk Dili –I

Dil, Diller ve Türk Dili,  Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri

 

Atatürk İlkeleri  ve İnkılâp Tarihi –I

İnkılâp ve Benzeri Kavramları Anlayabilme, Osmanlı Devletinin Son Dönemlerinde Batılılaşma Adına Yapılan Çalışmaları ve Bunların Atatürk Dönemi İnkılâplarına Olan Etkisini Kavrayabilme. Türk İstiklâl Savaşını ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kuruluşunu Kavrayabilme.

 

Yabancı Dil-I

Konuşma, Dinleme-Anlama, Yazma, Okuma-Anlama

 

Organik Tarımın Genel İlkeleri

Organik Tarım, Organik Tarımda Kontrol Mekanizması, Organik Tarıma Başlama Esasları, Organik Bitkisel Üretim, Organik Hayvansal Üretim, Organik Arıcılık ve Su Ürünleri Üretimi

 

Mesleki Uygulama I

Çeşitli Bitkilerin Yetiştiriciliği İle İlgili Bilgiler Öğrencilere Pratik Yaptırılmak Suretiyle Öğretilmektedir.

 

 

Bitki Hastalıkları ve Savaşım

Fitopatolojiye Giriş, Simptomatoloji, Etioloji, Patoloji, Epidemiyoloji, Hijyen ve Terapi

 

 

2. Yarıyıl Dersleri

 

Ekoloji

Ekolojinin Tanımı, Gelişimi ve Kapsamı, Ekosistem ve Unsurları, Bitki ve Hayvan Ekolojisinin Tanımlanması, Çevre İle Olan İlişkileri, Bitkiler Arası Rekabet, Bitki Gelişimi İçin Gerekli Koşullar, Sıcaklık, Işık, Nem, Atmosfer, Rüzgar, Su ve Etkileri, Toprak Faktörleri, Biyolojik Faktörler ve Bitkilerle Etkileşimleri, Çevre Kirliliği.

 

Bitkisel Üretim İlkeleri

Bitkisel Üretimin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi, Bitkilerin Tanımı ve Sınıflandırılması, Genel Bitkisel Üretim Teknikleri

 

Türk Dili-II

Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri, Noktalama ve Yazım Kuralları, Anlatım Bozuklukları

 

Atatürk İlk. ve İnkılâp Tarihi –II

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kuruluşunu Sağlayan Atatürk İnkılâplarını Kavrayabilme. Atatürk Dönemi Türkiye Cumhuriyeti’nin Dış Politikasının Esaslarını Kavrayabilme. Atatürk İlkelerini ve Bu İlkelerin Doğuş Sebeplerini Kavrayabilme.

 

Yabancı Dil-II

Konuşma, Dinleme-Anlama, Yazma, Okuma-Anlama

 

Bitki Fizyolojisi

Büyüme, Vejetatif Büyüme ve Generatif Büyüme Kavramları, Fotosentez, Solunum, Su Alımı ve Taşınma Mekanizması, Besin Maddeleri Alımı ve Taşınma Mekanizması, Büyüme ve Gelişmeyi Etkileyen İçsel ve Dışsal Faktörler, Dinlenme, Çimlenme, Sürme ve Köklenme, Tepe Hakimiyeti, Kısırlıklar, Partenokarpi ve Apomiksiz, Çiçek ve Meyve Dökümleri, Olgunlaşma, Yaşlanma, Büyüme Hareketleri, Soğuğa ve Kurağa Dayanım.

 

Mesleki Uygulama II

Çeşitli Bitkilerin Yetiştiriciliği İle İlgili Bilgiler Öğrencilere Pratik Yaptırılmak Suretiyle Öğretilmektedir.

 

Bitki Zararlıları ve Savaşım

Entomolojiye Giriş, Böceklerin Dış Yapısı, İç Organların Yapı ve İşleyişi,  Böceklerde Üreme ve Gelişme, Böcek Ekolojisi, Böcekler İle Savaşım, Böceklerin Sınıflandırılması, Türkiye’nin Önemli Zararlıları

 

Seçmeli Dersler

 

Zooloji

Zoolojinin Tarihçesi, Canlıların Özellikleri, Hücre, Hücre Bölünmesi, Gelişme, Dokular Hayvanlarda Organ Sistemleri ve İşlevleri, Hayvanların Sınıflandırılması,  Omurgalıların Karşılaştırmalı Anatomisi.

 

Tarım ve Çevre

Tarım ve Çevre, Tarım ve Çevre İlişkiler, Çevre Kirliliğine Tarımın Etkisi, Çevre Korunmasında Organik Tarım ve Biyolojik Yöntem.

 

Hayvansal Üretim İlkeleri

Türkiye’de Hayvancılığın Durumu, Çiftlik Hayvanlarında Tür ve Irk Kavramları, Çiftlik Hayvanlarında Üreme ve Döl Verimi, Pratik Yetiştirme ve Beslenme,  Kayıt Tutma ve Değerlendirme Teknikleri

 

Genel ve Teknik İletişim

İletişimin Tarifi ve Türleri, Sözlü İletişim, Yazılı İletişim, Meslek Hayatında İletişim, Grafik İletişim, Teknolojik Araçlarla İletişim

 

Analitik Kimya

Analitik Kimyanın Tanımı ve Pratik Önemi, Yoğunluk ve Konsantrasyon Kavramları ve Birimleri, Mol, Molarite, Eşdeğer Ağırlık, Normalite, Seyreltme, Bağlar, Tepkimeler ve Redoks Reaksiyonları, Asitler, Bazlar, Tuzlar ve Ph, Hidroliz ve Hidrasyon, İyonik Dayanıklılık, Çözünürlük ve Çökelme. Analiz Yöntemleri; Hacim İçerikli, Ağırlık İçerikli ve Işınsal Yöntemler ve Esasları, Analiz Öncesi Güvenlik, Kimyasal Maddelerde Etiket Okuma, Örnek Hazırlama, Analizlerde Kullanılan Malzemeler, Alet ve Ekipmanlar.

 

Tarım Ekonomisi

Tarım ve Tarım Ekonomisinin Tanımı, Tarımsal Faaliyetler ve Özellikleri, Tarımın Ekonomiye Katkıları, Üretim ve Üretim Faktörleri, Gelir-Masraf Kavramları, Kâra Geçiş ve Üretim Kapasitesi Belirlenmesi, Girdi-Çıktı İlişkisi ve Üretim Fonksiyonu, Faktörler Arası İkame İlişkileri, Üretim Kararları Alınmasında Ekonomik İlkeler ve Uygulaması, Tarım Sistemleri ve Yetiştirilecek Ürünleri Belirleyen Faktörler, Girdilerin Ekonomik Optimum Kullanımı, Azalan Verim Kanunu, Tarım İşletmelerinin Yıllık Faaliyet Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Tarım Politikası ve Türk Tarımının Ab’ye Uyumu, Türk Tarımının Yapısal Sorunları ve Düzenlemeler.

 

Toprak Bilgisi

Toprak Oluşumu, Toprakların Sınıflandırılması, Toprak Kolloidleri Yapısı ve Pratik Önemi, Toprakların Fiziksel Özellikleri, Toprak Suyu, Toprakların Kimyasal Özellikleri, Toprak Reaksiyonu, Alkali ve Tuzdan Etiketlenmiş Topraklar ve Yönetimi, Toprak Organizmaları ve Ekolojisi, Toprak Organik Maddesi, Pratik Verimlilik Yönetimi, Toprakta N,P ve K, ve Mikrobesin Elementleri, Toprakta Kimyasal Kirlenme.

 

Tarımsal Meteoroloji

Meteorolojinin Önemi, Meteorolojik Olaylar İle Tarım Arasındaki İlişkiler, Hava Durumu ve İklim Kavramları, Meteorolojik Elemanların Tanımları, Tarımsal Açıdan Önemi ve Ölçülmesi, Güneş Radyasyonu, Sıcaklık, Hava Nemi, Don Olayı, Yağış, Hava Basıncı, Rüzgar ve Rüzgardan Korunma Tesisleri

 

Doğal Ürünler

Doğada Yetişen Ürünlerin Tanıtımı, Ekonomik Önemi, Organik Tarımdaki Yeri, Toplanması, Sınıflandırılması, Değerlendirilmesi, Doğal Türlerin Yetiştiği Ekosistemler, Dağ Ekosistemleri ve Özellikleri, Organik Tarım İçin Önemi, Organik Ürünler ve Doğal Kaynak İlişkileri, Tıbbi Bitkiler, Bitkisel İlaçlar ve Fitoterapi Hakkında Genel Bilgiler.

 

3. Yarıyıl Dersleri

 

Organik Meyvecilik

 

Meyveciliğin Tanımı, Türkiye’nin Meyve Yetiştiriciliği Yönünden Önemi ve Organik Meyveciliğin Ülke Ekonomisindeki Yeri, Meyve Türlerinin Meyve Özelliklerine ve İklim İsteklerine Göre Sınıflandırılması, Meyvelerin Genel Biyolojik Özellikleri, Genel Ekolojik İstekleri ve Sorunları, Meyve Ağaçlarında Çiçek Tomurcuğu Oluşumu ve Oluşumunu Etkileyen Faktörler, Meyve Yetiştiriciliğinde Önemli Fizyolojik Olaylar, Meyve Dökümleri ve Periyodisite, Ekolojik Koşullarla ve Kültürel İşlemlerle İlişkisi, Hasat ve Hasat Kriterleri, Meyvelerin Taşınması, Sınıflandırılması ve Depolanması

 

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Sulama, Sulamanın Tanımı, Önemi ve Tarihçesi, Türkiye’de Toprak ve Su Kaynakları Potansiyeli, Toprakların Sulanabilirlik Durumu, Sulama Suyunun Sağlandığı Kaynaklar, Toprak-Su ve Bitki İlişkileri, İnflitrasyon,  Bitki Su Tüketimi,  Sulama Sistemlerinin Planlama İlkeleri, Açık Kanalların Planlanması, Sulama Programı ve Sulama Sistemleri, Su Dağıtım Şekilleri,  Sulama Sularının Niteliği ve Sınıflandırılması,  Sulama Yöntemleri, Drenaj.

Tarımsal Yapılar, Kırsal Yerleşimler, Tarım İşletmelerinde Avlu ve Binaların Düzenlenmesi, Tarımsal Yapılara Çevre Koşulları, Tarımsal Yapılarda Yapı Elemanları ve Yapı Malzemesi, Tarımsal Yapı ve Tesisler,  Hayvan Barınakları, Seraların Planlanması.

 

Tarla Bitkileri

Tarla Bitkilerine Giriş, Tarla Bitkilerinin Sınıflandırılması, Tohumluk, Tarla Tarım Sistemleri ve Toprak İşleme, Nadas, Ekim ve Ekim Nöbeti, Gübreleme ve Sulama, Yabancı Otlar ve Mücadelesi, Hasat, Tarla Bitkilerinin Islahı, Tahıl ve Endüstri Bitkileri Yetiştiriciliği, Yemeklik Dane Baklagiller, Yem Bitkileri

 

Çayır-Mera ve Yem Bitkileri

Çayır-Mera: Çayır-Mera Kültürünün Tarihçesi, Tanımı, Önemi ve Çayır-Mera Yönetimi, Dünyadaki Otlatma Alanları, Çayır-Mera Fizyolojisi ve Morfolojisinin Amenajmanı İle İlişkisi, Çayır-Mera Ekolojisi, Otlatma Yönetimi, Kapasitesi, Mevsimi ve Üniform Otlatma, Otlatılacak Hayvan Cinsi, Otlatma Sistemleri ve Çayır Yönetimi

Yem Bitkileri: Yem Bitkilerine Giriş, Baklagil ve Buğdaygil Yem Bitkileri, Yem Bitkileri Tarımının Genel İlkeleri, Yem Bitkileri Ekolojisi ve Fizyolojisi, Yem Bitkisi Ot ve Tanelerin Kimyasal Kompozisyonu ve Beslenme Değeri,  Kuru Ot Üretimi ve Depolanması, Silaj Yapımı, Yem Bitkilerinin Toprak Verimliliğine Etkisi ve Ekim Nöbetindeki Yeri, Yem Bitkilerinde Tohum Üretimi

 

Organik Sebzecilik

Dünyada Organik Tarım Türkiye De Organik Tarım Türkiye ve Dünyada Organik Sebze Üretim Değerleri, Sebzelerin Yetiştirme Mevsimlerine, Yenilen Kısımlarına ve Botanik Özelliklerine Göre Sınıflandırılması, Sebzelerin Familyalarına, Çiçek ve Döllenme Biyolojilerine Göre Sınıflandırılması, Organik Tarımın Temel İlkeleri Organik Tarımın Amaçları, Organik Tarıma Başlamak İçin Gerekli İşlemler Sözleşmeli Üretim, Organik Tarıma Geçiş Süreci Organik Tarımın Avantajları Organik Tarımın Sakıncaları, Organik Sebze Üretim Teknikleri ve Yetiştiriciliği, Organik Tarımda Mücadele Kontrol, Sertifikasyon ve Pazarlama

 

Mesleki Uygulama III

Çeşitli Bitkilerin Yetiştiriciliği İle İlgili Bilgiler Öğrencilere Pratik Yaptırılmak Suretiyle Öğretilmektedir.

 

Bitki Besleme ve Gübreleme

Toprağın Kimyasal Bileşimi ve Bitki Besinleri, Formları ve Yarayışlılığı, Besin Maddeleri Arasındaki Etkileşim, Besin Elementlerinin Bitkideki Formları, Besin Elementi Noksanlığı veya Fazlalığında Oluşan Belirtiler ve Bitkide Oluşan Zararlar, İnorganik Gübreler ve Özellikleri; Basit, Kompoze, Mikro Besin, Yavaş Eriyebilir Gübreler. Organik Gübreler, Organik Gübrelerin Topraktaki Etkileri, Kimyasal ve Biyolojik Özelliklere Etkileri. Gübre Uygulama Teknikleri.

 

Seçmeli Dersler

 

Tohum Teknolojileri

Tohumluk Teknolojilerine Giriş, Tohumun Oluşması ve Gelişmesi,  Tohum Kimyası, Tohumun Çimlenmesi, Tohum Canlılığı ve Canlılık Testleri, Tohum Dormansisi, Tohumun Ömrü ve Yaşama Süresi, Tohumluk Kontrolleri, Tohumluk Sertifikasyonu

 

Mesleki Yabancı Dil-I

Tarımsal İşletmelerle İlgili Teknik Terimler, Tercüme ve Yazım Tekniği

 

Bitki Islahı

Bitki Islahının Önemi ve Genetik İlkeleri, Kültür Bitkilerinin Oluşumu, Kendileme Koşullarında Seleksiyon, Kendine Döllenen Bitkilerde Islah Yöntemleri, Melezleme Islahı, Kombinasyon Islahı, Pedigri Yöntemi, Bulk Yöntemi, Geriye Melezleme Islahı, Yabancı Döllenen Sebzelerde Islah Yöntemleri, Heterosis Islahı, F1 Hibrit Çeşidinin Elde Edilme Yöntemleri, Tohumluk Üretimi, Doku Kültürünün Sebze Islahı Açısından Önemi, Doku Kültürü Yöntemleri.

 

Sebze ve Meyve Hastalıkları

Sebze, Meyve ve Bağlarda Ekonomik Zarara Sebep Olan Hastalıkların Tanımı, Ülkemizdeki Yaygınlık Durumları, Hastalık Etmenlerinin Biyoloji ve Biyo-Ekolojileri, Bu Hastalıklara Karşı En Uygun Savaşım Yöntemleri.

 

Biyolojik Çeşitlilik

Insan Doğa Kavramları ve İlişkisi, Yüzey Şekilleri Toprak ve Sucul Ekosistemler, Doğadaki Hayvan Türleri ve Dağılışları, Biyosferin Kirlenmesi ve Biyolojik Sistemler, Doğal Alanlar ve Korunması, Koruma Alanları, Dünya ve Türkiye’de Milli Park, Tabiat Anıtları Anlayışları, Biyolojik Çeşitlilik İşlevleri, Dünya ve Türkiye’de Kabul Edilen Sözleşmeler, Getirdiği Yükümlülükler, Egzotik, Endemik Türlerin Türkiye’deki Yayılımı, Doğanın Korunması

 

 

 

Paraziter Olmayan Bitki Hastalıkları

Çeşitli Kültür Bitkilerinde İklim ve Toprak Faktörlerindeki Olumsuzluklar ve Zehirli Gazlardan Dolayı Oluşan Hastalıklar Anlatılacaktır.

 

İstatistik

Bir İstatistiki Olaya Ait Verilerin Toplanması, Düzenlenmesi, Verileri Karakterize Eden Değerlerin Hesaplanmasına İlişkin Kavramların Açıklanması ve Uygulanması, Olasılık Kuramından Yararlanarak Verilerin Analiz Edilmesi ve Uygulanması, Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçülerinin Açıklanması ve Uygulanması, Regresyon, Trend ve Korelasyon Hesaplamalarının Açıklanması ve Uygulanması.

 

 

4. Yarıyıl Dersleri

 

Fide ve Fidan Yetiştiriciliği

Fide ve Fidan Yetiştirmenin Amacı ve Önemi, Fide ve Fidan Yetiştirme Ortamları ve Özellikleri,  Fide ve Fidan Yetiştiriciliğinde Tohumluğun Önemi, Fide ve Fidan Yetiştirme Tekniği

 

Tarımsal Mekanizasyon

Tarımsal Mekanizasyona Giriş, Tarımda Enerji Kaynakları ve Makinaları, Tarım Traktörleri, Tarımsal Mekanizasyon Planlaması, Toprak İşleme, Gübre Dağıtma, Ekim, Çayır Biçme, Balya, Bitki Koruma ve Bakım Makinaları, Hayvancılık Mekanizasyonu

 

Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği

Örtü Altında; Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Fasulye, Kavun, Karpuz Gibi Yazlık Sebze Türlerinin Yetişme Teknikleri, Serada Yapılan Özel Uygulamalar (İpe Alma, Budama, Tozlanma ve Döllenmeye Yardımcı Uygulamalar, Büyüme Düzenleyici Kullanımı)

 

Ürünlerin Muhafaza, Ambalaj ve Taşınması

Ürünlerin Muhafazası; Ürün Muhafaza Tekniklerine Giriş, Isıl Zararı ve İnaktivasyon, İyonlaştırıcı Işının Etkisi, Düşük Sıcaklıklarda Mikrobiyal Gelişme,  Kurultma, Yüksek Osmotik Basınç ve Su Aktivitesi, Düşük pH İle Gıdaların Muhafazası, Organik Asitler ve Esterler, Modifiye Atmosferler

Ürünlerin Ambalajlanması ve Taşınması; Cam ve Cam Ambalajlar, Metal Malzeme ve Metal Ambalajlar, Plastikler ve Plastik Ambalajlar, Kağıt ve Kağıt Ambalajlar, Değiştirilmiş Atmosfer Ambalajlaması, Taşıma Ambalajları, Özel Gıdaların Ambalajlanmaları

 

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Tıbbi ve Aromatik Bitkilere Giriş, Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Gruplandırılması, Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Ekolojik İstekleri, Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kültüründe Temel Prensipler, Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kurutulması ve Saklanması, Tıbbi ve Aromatik, Bitkilerden Yararlanma

 

 

 

 

Süs Bitkileri ve Organik Peyzaj

Süs Bitkilerinin Önemi, Önemli Süs Bitkileri,  Süs Bitkilerinde Genel Bakım Kuralları Süs Bitkilerinde Üretim Tekniği, Organik Peyzaj,  Süs Bitkilerin Üretiminde Organik Peyzaj

 

 

Mesleki Uygulama IV

Çeşitli Bitkilerin Yetiştiriciliği İle İlgili Bilgiler Öğrencilere Pratik Yaptırılmak Suretiyle Öğretilmektedir.

 

Yabancı Otlar ve Savaşım

Yabancıot Biliminin Prensipleri; Yabancıot Teşhisi; Dağılmaları ve Ekolojileri; Biyolojik, Kültürel, Mekanik ve Kimyasal Savaşımı, Uygulama Teknikleri; ve Yabancıot Populasyonlarının Kontrolü/İdaresi

 

Seçmeli Dersler

 

Organik Bağcılık

Organik Bağcılığın Genel İlkeleri, Kontrol ve Sertifikasyon, Üzümün Sınıflandırılması, Ülke Ekonomisindeki Yeri, Önemli Çeşitler, Organik Tarıma Uygun Çeşitler, Morfolojisi, Ekolojik İstekleri, Çoğaltımı, Yetiştirme Tekniği, Kültürel Uygulamalar, Hasat ve Değerlendirme Şekilleri (Organik Üzümlerin Sirke, Pestil, Pekmez Vb. Değerlendirme Şekilleri) Hakkında Bilgi Verilecektir.

 

Mesleki Yabancı Dil-I

Tarımsal İşletmelerle İlgili Teknik Terimler, Tercüme ve Yazım Tekniği

 

Özel Meyvecilik

Meyveciliğin Tanımı, Türkiye’nin Meyve Yetiştiriciliği Yönünden Önemi ve Organik Meyveciliğin Ülke Ekonomisindeki Yeri, Meyve Türlerinin Meyve Özelliklerine ve İklim İsteklerine Göre Sınıflandırılması, Meyvelerin Genel Biyolojik Özellikleri, Meyve Türlerinin Genel Ekolojik İstekleri ve Sorunları. Meyve Ağaçlarında Çiçek Tomurcuğu Oluşumu ve Oluşumunu Etkileyen Faktörler, Meyve Yetiştiriciliğinde Önemli Fizyolojik Olaylar. Meyve Dökümleri ve Periyodisite, Ekolojik Koşullarla ve Kültürel İşlemlerle İlişkisi ve Organik Meyveciliğe Uygun Olarak Alınabilecek Tedbirler. Hasat ve Hasat Kriterleri, Meyvelerin Taşınması, Sınıflandırılması ve Depolanması, Özel Meyvecilik ve Ülkemizdeki Yetiştiriciliği Yapılan Türler.

 

Budama Tekniği

Budamanın Tanımı, Amaçları, Fizyolojik Etkileri, Budama Zamanı ve Şekilleri, Budamanın Oluşturduğu Olumsuzluklar, Meyve Ağaçlarında ve Bağcılıkta Uygulanan Terbiye Şekilleri, Meyve Türleri ve Budama, Meyve Ağaçlarında Don ve Tomurcuklanma Olayı Hakkında Bilgi Verilecektir.

 

Sebze ve Meyve Zararlıları

Sebze Ve Meyve Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Önemli Zararlılarının (Rodentia, Gastropoda, Nematoda, Acarina, Insecta,) Tanınmaları, Zarar Şekilleri,  Biyolojileri,  Ekolojileri Ve Savaşım Yöntemleri (Kültürel, Biyolojik, Kimyasal Ve Entegre Zararlı Yönetimi) Hakkında Bilgi Verilecektir.

 

Agro Ekoturizm

Agro Ekoturizmin Tanımı, Türleri, Amaçları, Çıkış Ve Gelişme Nedenleri, İlkeleri, Çevresel, Ekonomik Ve Sosyal Etkileri, Sürdürülebilir Ekoturizm, Ekoturizm Uygulamaları Ve Ekonomiye Katkıları

 

 

Genetiği Değiştirilmiş Bitki Üretimi

Genetiği Değiştirilmiş Bitki Üretimi, Bu Teknolojinin Getirdikleri Ve Olası Riskleri Tartışılacaktır.

 

Hastalık Etmenlerinin Ekolojisi

Bitkilerde Hastalıklara Yol Açan Fungal Etmenlerin, Ortaya Çıkış Nedenlerini İncelemesi. Fungal Hastalık Etmenlerinin İçinde Bulunduğu İklim Koşulları (Sıcaklık, Nem)İle İlişkilerini İncelemesi. Fungal Hastalık Etmenlerinin Toprak, Su Ve Diğer Mikroorganizmalarla Etkileşimlerini İncelemesi. Olumsuz Tarımsal İşlemlerin Fungal Hastalık Etmenleri Üzerindeki Etkileri İncelemesi Konuları Dersin İçeriğini Oluşturmaktadır.